Magnus möter - en podcast från Funkisliv.se

Magnus möter: Martin Frodeson

March 30, 2019

För två år sedan fick Martin Frodeson en ny medicin för sin muskelnedsättning. Sedan dess har han gjort en kroppslig resa som få andra.