Magnus möter - en podcast från Funkisliv.se

Magnus möter: Marie Niljung

September 21, 2018

Marie Niljung har förlorat båda sina föräldrar genom självmord, eller psykologiska olycksfall som hon själv uttrycker det. Nu drivs hon av en vilja att rädda liv, bland annat genom att jobba för minskad skam och skuld kring psykisk ohälsa. Och genom sina insatser för Suicide Zero och uppskattade föreläsningar har hon lärt väldigt många att vi måste våga fråga. 

Play this podcast on Podbean App