Magnus möter - en podcast från Funkisliv.se

Magnus möter: Gunn Axelsson

January 27, 2020

Tillgänglighet är ett ämne som ibland tas för givet, men många människor med funktionsvariationer kan inte delta i samhället på jämlika villkor. Visit Värmlands Gunn Axelsson inventerar och kartlägger Värmlands besöksnäring så att fler ska kunna ta del av utbudet.

Play this podcast on Podbean App